Kami Mohon Brotha n Sista bersedia untuk mengklik iklan di bawah ini demi kelangsungan blog ini ...

Sabtu, 24 Maret 2012

Contoh / Tuladha Wangsalan dalam Bentuk Dialog / Pacelathon Bahasa Jawa


Pacelathon 1
Ajeng : lha kok njanur gunung kuwe tekan kene ?
Arip : mau seko ngeterke adikku latihan, mampir sisan
Ajeng : oalah, adikmu latuhan opo ?
Arip : latihan gamelan ing sekolahanne

Pacelathon 2
Ridho : ono opo yu kuwe tekan kene ?
Ayu : aku mung pengen nggentha dara kuwe
Ridho : hah ? Opo kuwi tegese nggentha dara ?
Ayu : mosok kuwe ora reti ? Iku lo, aku mung pengen nyawang kuwe
Ridho : oalah, kuwe kangen yo karo aku ? Haha
Ayu : ih, ogah ya do !!

Pacelathon 3
Parno : seko ngendi wae to kuwe kuwi ?
Anake : saking main ps pak
Parno : dienteni kawit mau ora bali-bali
Anake : kulo nyuwun sewu pak, wonten nopo pak ?
Parno : sing ngenteni nganti nyaron bumbung ngenge

Pacelathon 4
Sugeng : ijek ileng karo aku rak jeng ?
Ajeng : aku pernah nyawang kuwe ? Sopo ya ?
Sugeng : aku kancamu TK biyen, kelingan rak ?
Ajeng : oalah, Sugeng aku dadi mandhan rawa karo kuwe

Pacelathon 5
Sujiwo : mbak nek antri sing rapi mbak
Ani : mriku sinten ? Kulo mbonten kenal
Sujiwo : yo maksute ojo nglemah bengkah mbak
Ani : inggih pak, kulo nyuwun sewu pak
 
sumber:
Judul: Contoh / Tuladha Wangsalan dalam Bentuk Dialog / Pacelathon Bahasa Jawa; Ditulis oleh khairul anas; Rating Blog: 5 dari 5

Ditulis oleh : khairul anas ~ All- Round About Knowledge
Arak GoendoelSobat sedang membaca artikel tentang Contoh / Tuladha Wangsalan dalam Bentuk Dialog / Pacelathon Bahasa Jawa. Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya


0 comments:

Leave a Reply